Yakıt çeşitleri

Yakıt çeşitleri

Katı yakıt; roket motorları için Sovyet Rusyası tarafından geliştirilen bir yakıt türüdür. Çok yüksek tonajlı mekiklerin uzaya fırlatılmasında tercih edilmiştir. Bir kere çalıştırıldıktan sonra yakıt tükenmeden durdurmanın mümkün olmaması nedeniyle ömrünü kısa bir sürede tamamlayıp yerini sıvı yakıta devretmiştir. Katı yakıtların en önemli olanı doğal katı yakıt olarak adlandırılan fosil kömürlerdir. Bu kömürler oluşum devirlerine göre; antrasit, esmer kömür, taş kömürü, linyit kömürü, turb sırasını takip eder. Ayrıyetten bunlardan başka olan odun vardır. En yaygın katı yakacaklar dan biridir. Odun, bilindiği gibi ağaçlardan elde edilmektedir. Odun için ormanlar yok edilir fakat bu durum ise doğal dengeyi olumsuz yönde etkiliyor ve bozuyor. Odun, katı yakacaklardan en kısa süreli ısı veren maddesidir. Odunu yakacak olarak kullanmak ülke ekonomisine büyük ölçüde zarar vermektedir bu nedenle odunun yakacak olarak kullanılmasından vazgeçilmelidir.  Sıvı ve gaz yakıtların giderek azalması sebebiyle biomass enerjisinin önemi artmaktadır. Şeftali çekirdeği, Prina, kayısı çekirdeği, badem kabukları  katı yakıt türlerindendir.

Sıvı Yakıt: Benzin, gaz yağı, mazot, fuel oil, alkol gibi yakacaklar sıvı yakıtlardır. Sıvı yakıtlar katı yakıtlara göre daha yüksek ısı verir. Fakat daha pahalıdır. Benzin, gaz yağı, mazot ve fuel-oil, ham petrolün damıtılmasından elde edilirler.
Benzin; uçak ve otomobillerde enerji kaynağı olarak kullanılır ve bir de temizlikte kullanılır. Petrol damıtma ve ayrıştırma merkezlerine rafineri denilmektedir.
Gaz yağı; gaz lambasında ve gaz sobasında kullanılmaktadır. Benzin; motorlu araçlarda, mazot ise dizel motorlarda ve kalorifer yakıtı olarak kullanılır. Fuel-oil, kaloriferli
binalarda, tren, vapur ve fabrikalarda yakıt olarak kullanılmaktadır . Birde bazı termik santrallerde yakılarak elektrik enerjisi elde edilmektedir. •Gaz yakıtlar; hava gazı, doğal gaz ve bütan gazlarıdır.
Hava gazı; taş kömürlerinden,
Bütan gazı;petrollerden,
Doğal gaz ise yer altından çıkarılmaktadır.
Doğal gaz; mutfak , banyo, ocak, kalorifer kazanları gibi yerlerde ve kombi adı verilen araçlarda ve doğal gaz sobalarında da kullanılmaktadır.
Gaz yakacaklar kül bırakmazlar. Tutuşturulmaları ve kullanımları pratiktir. Yanmaları sonucunda havaya az miktarda karbonmonoksit gazı vermektedirler.
Doğal gaz çevreyi en az kirleten yakıt çeşididir.

1 Comment on Yakıt çeşitleri

 1. Bu yazıda yakıt ve yakıt tüketimi, yakıt çeşitleri hakkında bilgiler yer alıyor:

  Yakıt Çeşitleri

  Yakıt ısı kaynağı olarak kullanılan çeşitli gazlardan oluşur. Yakıt enerjisi aydınlatma, ısıtma, araç hareketi sağlamak amacıyla kullanılan maddelerdir. Isı enerjisi için kullanılan yakıtlar bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmuş fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar oksijen olmadan ısı enerjisine dönüşemezler. Oksijen ile birleşen yakıtın ısınması araçları harekete geçirir. Fosil yakıtlar milyonlarca yıl bekleyerek oluşmuş yakıtlardır. Fosil yakıtlar:
  * Doğalgaz,
  * Petrol,
  * Kömürdür.

  YAKIT ÇEŞİTLERİ
  3 adet yakıt çeşidi bulunur. Bunlar sanayide kullanılan katı, sıvı, gaz hali olmak üzere 3’e ayrılır.

  Katı Yakıtlar ; Odun, kömür, antrasit, linyit, kok kömürü, taş kömürü vs.

  Katı Yakıtlar ; Odun yakacak olarak kullanılan ağaçtan elde edilir. Genellikle sobalarda kullanılır. Odunun yanma enerjisi düşüktür. Ağaçların izinsiz kesilmesi milli değerlerimizi yok eden etkenlerdendir.
  Katı yakıtlar ; Kömürlerin kaynağı bitkilerdir. Maden kömürleri bataklık bitkilerinin fosilleşmesinden meydana gelir. Kömürün ısı değerinin artması için yer altında uzun süre kalması gerekir.

  Sıvı Yakıtlar ; Ham petrol, ham petrolden çıkan mazot, benzin, gazyağı, fuel- oil, ispirto vs.
  Sıvı yakıtlar ; Petrol ve petrol ürünleri çeşididir. Petrol yer altından çıkarılıp işlenerek çeşitli maddelere ayrıştırılır. Ayrıştırılan maddelerden ise, benzin, mazot, gazyağı, fuel-oil vs. elde edilir. Sıvı yakıtlar, katı yakıtlara oranlara yüksek ısı enerjisi sağlar.

  Gaz Yakıtlar ; Ham petrolden üretilen petrol gazı ( LPG) , doğalgaz, hava gazı vs.
  Gaz yakıtlar ; Sıvılaştırılmış petrolden elde edilen doğalgaz, ısı enerjisine dönüşürken diğer gazlar gibi atık bırakmaz. Doğalgaz en temiz yakıt çeşididir. Ayrıca doğalgaz bazı belediye otobüslerinde yakıt olarak kullanıyor.
  Gaz yakıtlar ; Hava gazı ise, taş kömürünün ısıtılması ile oluşan yakıt çeşididir.
  Gaz yakıtlar ; LPG, petrol rafinesinde ayrıştırılması ile elde edilen gazdır. Sıvılaştırılarak tüplere doldurulur. Mutfakta ve otomobillerde kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*